Contact Us

Freenepalisong.com नेपालको पहिलो र नेपाल सरकारमा दर्ता गरि संचालन गरिएको आधिकारिक वेबसाइट हो, साथै यो वेबसाइटमा Upload गरिएका (Audio) गीतहरुको आधारमा नेपालमा गीत संगीतको रोयल्टी संकलन गर्ने सस्था Music Royalty Collection Society Nepal [MRCSN] मा रोयल्टी बुझाइ गीत Upload को लागि license लिएकाछौ  | यो वेबसाइटमा गीत संगीतसंग संबन्धित आधिकारिक व्यक्ति, कम्पनी वा आधिकारिक व्यक्तिको अनुरोधमा नेपाली गीतसंगीत लाइ नेपाल लगायत बिस्वभर रहेका नेपालीमाझ पुर्याउनको लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र हो, त्यसैले हामीले हाम्रो आधिकारिक Email: freenepalisong@gmail.com or freenepalisongdotcom@gmail.com मा प्राप्त गीतहरुलाई मात्र स्थान दिने छौ |

Free Nepali Multimedia Pvt. Ltd.
Pokhara, Nepal.
Contact No: +977-9806111133
Like Our Official Facebook Page:- www.facebook.com/freenepalisong
Get Complete & Updated Latest New Nepali MP3 Song:- www.freenepalisong.com
Get Complete & Updated Latest New Nepali HD Video:- www.newnepalisong.com
Email Address:- freenepalisongdotcom@gmail.com or freenepalisong@gmail.com

Like Our Fan Page:- www.facebook.com/freenepalisong
Get Complete & Updated Latest New Nepali MP3 Song:- www.freenepalisong.com
Get Complete & Updated Latest New Nepali HD Video:- www.newnepalisong.com
Email Address:- freenepalisongdotcom@gmail.com or freenepalisong@gmail.com

Comment

6 Comment

 1. Lok Bang

  Pramod kharel ko music track kina upalabdha navayeko?

 2. Palpali Kanxo

  Nice song i like it :)For Comment

 3. Palpali Kanxo

  I open this page i so happy i like song For so happy with your ruru fm.

 4. Damodar Bhusal

  Nepali bhajan pani jodidiy ajai ramro huntheo…

 5. Upendra Prakash Thapa

  Nice

 6. Anjan Thapa

  i like